Dette området i Saudasjøen, venstre halvdel av bildet, er nå utbyggingsklart som bustadområde.
Dette området i Saudasjøen, venstre halvdel av bildet, er nå utbyggingsklart som bustadområde. FOTO: Frank Waal.

Første felt på åtte år byggeklart