Det blir dyrare og dyrare å bu i eigen bustad. Dette er ei utvikling Huseiernes Landsforbund og distriktsleiar Knut Magnus Haavik uttrykker bekymring for.
Det blir dyrare og dyrare å bu i eigen bustad. Dette er ei utvikling Huseiernes Landsforbund og distriktsleiar Knut Magnus Haavik uttrykker bekymring for. FOTO: Huseiernes Landsforbund.

Dyrare å bu