Eit samla legeteam i Sauda reagerer sterkt på at det er føreslått å kutta ei fastlegestilling, når arbeidsmengda alt er på eit kritisk nivå. Frå venstre: Qaiser Shahzad, Eirik Lunde Løfsgaard og Inga-Cecilie Sørheim.
Eit samla legeteam i Sauda reagerer sterkt på at det er føreslått å kutta ei fastlegestilling, når arbeidsmengda alt er på eit kritisk nivå. Frå venstre: Qaiser Shahzad, Eirik Lunde Løfsgaard og Inga-Cecilie Sørheim. FOTO: Andreas Isaksen.

Fastlegane er rysta av kuttforslag:

– Vi er på bristepunktet