Økonomisjef i Sauda kommune, Roy Ove Kvernenes, håpar staten blir ein like dyktig skatteoppkrevar som han har vore.
Økonomisjef i Sauda kommune, Roy Ove Kvernenes, håpar staten blir ein like dyktig skatteoppkrevar som han har vore. FOTO: Ingvil Bakka/arkiv.

Nå forsvinn den lokale skattefuten