– Dette er ikkje tida for å reisa ut frå Sauda eller tida for å gå på fest eller ha andre sosiale samankomstar, seier ordførar Asbjørn Birkeland.
– Dette er ikkje tida for å reisa ut frå Sauda eller tida for å gå på fest eller ha andre sosiale samankomstar, seier ordførar Asbjørn Birkeland. FOTO: Arkiv.

– Låg terskel for innstramingar