Statens vegvesen registrerer trafikken som passerer Ilstad. Sommaren 2020 kom det 1126 kjøretøy forbi kvar dag, 87 fleire enn i 2019.
Statens vegvesen registrerer trafikken som passerer Ilstad. Sommaren 2020 kom det 1126 kjøretøy forbi kvar dag, 87 fleire enn i 2019. FOTO: Knut Atle M. Seim.

Auka sommartrafikk på Fv 520