Når krybben er tom bites hestene

Kuttene vil smerte for alle og vi kan ikke begynne å skyve ansvaret over på andre.

Det var veldig skuffende å se Samarbeidsutvalget ved Sauda ungdomsskole stå frem i Ryfylke og holde helse og omsorg opp mot oppvekst.

Sauda kommune, de ansatte og alle som benytter seg av tjenestetilbudet i kommunen tilbyr vil merke kuttene som kommer fremover, ingen ser ut til å unngå sparekniven denne gangen.

Kuttene vil smerte for alle og vi kan ikke begynne å skyve ansvaret over på andre.

Et av argumentene var KOSTRA-tallene for helse og omsorg i Sauda.

KOSTRA forteller ingenting om kvalitet på tjenesten som leveres, som Mark Twain skrev, «Det er tre typer løgner: Løgn, forbannet løgn, og statistikk»

Om vi likevel skal diskutere KOSTRA, så ligger Sauda over landsgjennomsnittet og sammenlignbare kommuner i pengebruk pr. elev i prosent av totale driftsutgifter, men det betyr ikke at situasjonen ikke er vanskelig for skolesektoren i Sauda og at det varslede kuttet vil gjøre situasjonen enda verre.

Det mest problematiske med det som kommer frem i innlegger er likevel når en stiller spørsmål ved enkeltpersoners stilling i kommunen. Det er skammelig og useriøst å stille spørsmål ved nytten av arbeidskollegaers innsats og det hele fremstår som ganske desperat. Jeg vil oppfordre Samarbeidsutvalget til å argumentere for sin sak, uten å snakke ned andre områder eller enkeltpersoner.

Jeg har tidligere oppfordret til en større diskusjon rundt organisering og struktur i kommunen, den burde vi hatt for lenge siden, da signalene har vært mange de siste årene med tanke på at driftsutgiftene i kommunen må ned.

Vi må og skal diskutere disse kuttene, men det skaper ikke et godt debattmiljø om vi skal gå i skyttergravene og skyve ansvaret over på andre sektorer.