Handle lokalt – et lokalt

Julebordtida er tradisjonelt høgsesong for serveringsbransjen. Denne hausten har imidlertid den eine bedrifta etter den andre avlyst årets julebord. Tilbake står ei rekke bedrifter med halvtomme ordrebøker og inntektsgrunnlag i fritt fall. Koronaen er i stand til å drepa på fleire måtar.

Signala frå både sentrale og lokale helsestyresmakter er tydelege. Hald deg heime! Samtidig kjem det ingen påbod om at serveringsbransjen må stenga dørene. Dette kan gjerne oppfattast som dobbeltkommunikasjon; serveringsstadene kan halda ope, men folk blir oppmoda om å halda seg heime. Ei anna tolking er at det sjølvsagt er muleg å gå ut og eta, så lenge smittevernet er ivaretatt.

Lokale helsestyresmakter går langt i å be saudabuen droppa julebordet. Kommuneoverlege Knut A. Omdal seier det ikkje direkte, men hans oppmodingar om å vurdera om julebordet verkeleg er nødvendig, om å ivareta eige smittevern og å vera med å redusera smittetrykket, parallelt med at han viser til at smittevernfokuset ofte forsvinn ved alkoholinntak, er i sum klar tale.

«avhengig av at også saudabuen nyttar tilboda deira»

Serveringsbransjen i Sauda tel bare ei dryg handfull aktørar. Som reiselivsdestinasjon er det å ha eit utval stader der ein kan fylla på med mat og drikke viktig. Dei besøkande er imidlertid bare ein del av kundegrunnlaget, og for å få til ei berekraftig drift er ein avhengig av at også saudabuen nyttar tilboda deira ein gong i blant. Juleborda har for fleire av dei vore ei slags massemønstring i så måte.

Etter ein sommar der mange både i handels- og serveringsnæringa kunne rapportera om gode besøkstal og godt sal, har haustmørket nå bokstaveleg talt senka seg. Med julebordmarknaden i fritt fall ser det for fleire sentrale aktørar litt svart ut, eit bilde som med den siste tidas auke i smittetal og påfølgande nye smittevernråd på ingen måte har lysna.

«I år er det viktigare enn nokon gong å julehandla lokalt»

I år er det viktigare enn nokon gong å julehandla lokalt. I dette ligg òg ei oppmoding om å handla hos serveringsstadene i kommunen. Det er ennå muleg å ta familien med ut på middag, så lenge bransjen tar smittevern på alvor. Hos dei fleste kan du òg bestilla mat for henting, og enkelte tilbyr også å kjøra maten du har bestilt heim til deg.

Sommarferien 2020 blei for dei fleste av det uvanlege slaget, utan utanlandsturar med restaurantbesøk og maten ferdig på bordet. Kva med å bruka litt av pengane ein sparte då til å handla og eta lokalt fram mot jul?