Røde Kors-medlemmene Morten Maldal (til venstre) og Ola Breivik går i bresjen for å skaffa minst èin kompresjonsmaskin til Sauda, fortrinnsvis til ambulansestasjonen. Bak står ambulansearbeidarane Simen Hansen Lunde, Kristian Vermundsen og Oskar Bentsen.
Røde Kors-medlemmene Morten Maldal (til venstre) og Ola Breivik går i bresjen for å skaffa minst èin kompresjonsmaskin til Sauda, fortrinnsvis til ambulansestasjonen. Bak står ambulansearbeidarane Simen Hansen Lunde, Kristian Vermundsen og Oskar Bentsen. FOTO: Ingvil Bakka.

Ambulansestasjonen i Sauda manglar livsviktig utstyr