«Kommunale prosjekter og overskridelser»

Jeg viser til innlegg i Ryfylke hvor overskridelser knyttet til ulike kommunale byggeprosjekter var tema. I innleggene ble nevnt Folkets Hus. Selskapet Sauda Folkets Hus AS er eget ideelt aksjeselskap og Sauda kommune svarer således ikke for selskapets disposisjoner.

Derimot svarer Sauda kommune for husleieavtalen inngått med Sauda Folkes Hus AS som utleier.

Husleieavtalen inngått mellom Sauda Folkets Hus AS og Sauda kommune er formulert slik at utleier fakturerer leietaker etter kostprinsipp. De løpende kostnadene for Sauda Folkets Hus AS er i hovedsak knyttet til finanskostnader på selskapets langsiktige lån i Kommunalbanken.

I 2016 søkte Sauda Folkets Hus AS om lånegaranti for selskapets langsiktige lån. I kommunestyresak 58/2016 godkjente Sauda kommunestyre lånegaranti for lån i Kommunalbanken med en ramme på 29,3 mill.kr. På åpningsdagen 20. september 2018 ble meddelt at nybygg- og restaureringsarbeidet var innenfor låne- og garantirammen fastsatt av Sauda kommunestyre. Stort engasjement gjennom tilskudd, folkeaksjer og imponerende dugnad la grunnlaget for det. Lånesaldo er i dag 24,6 mill.kr.

Restaurerings- og nybyggprosjektet har vist sjelden stor samfunnsnytte og folkelig oppslutning. At prosjektet blir omtalt som lavkost kulturhus uten sidestykke i norsk sammenheng, forteller meg at saudasamfunnet har forvaltet den historiske arven på en svært god måte.