Høllandstunets venner, her ved Ester Pettersen (til venstre) og Tove Gro Aabø, sørger for at Åsta Søgard og dei andre bebuarane kan bruka iPadar i kommunikasjon med familie og venner. Hjelpepleiar John Werner Håheim bidrar gjerne med assistanse.
Høllandstunets venner, her ved Ester Pettersen (til venstre) og Tove Gro Aabø, sørger for at Åsta Søgard og dei andre bebuarane kan bruka iPadar i kommunikasjon med familie og venner. Hjelpepleiar John Werner Håheim bidrar gjerne med assistanse. FOTO: Ingvil Bakka.

Nå kan bebuarane ”facetima”