Onsdag kveld var Janne Eikevik, leiar for vaksenopplæringa og introduksjonstenesta i Sauda, og Olivia Obtinario, einingsleiar ved legesenteret, på plass i eit leigd bustadhus i Sauda, klare for å ta imot ein syrisk firebarnsfamilie. Hjelpsame saudabuar har sørga for både klede, utstyr og innbu til familien, som har budd i flyktningleir i fleire år.
Onsdag kveld var Janne Eikevik, leiar for vaksenopplæringa og introduksjonstenesta i Sauda, og Olivia Obtinario, einingsleiar ved legesenteret, på plass i eit leigd bustadhus i Sauda, klare for å ta imot ein syrisk firebarnsfamilie. Hjelpsame saudabuar har sørga for både klede, utstyr og innbu til familien, som har budd i flyktningleir i fleire år. FOTO: Ingvil Bakka.

Åtte nye flyktningar er blitt saudabuar