Siv Jørgensen protesterer heftig på at kutta i helse- og omsorgsektoren skal aukast ytterlegare.
Siv Jørgensen protesterer heftig på at kutta i helse- og omsorgsektoren skal aukast ytterlegare. FOTO: Frank Waal

Helsesektoren må ta enda større kutt