Det planlagte bustadfeltet Teien, til venstre på bildet, vil grense til det eksisterande Grønsdal-feltet.
Det planlagte bustadfeltet Teien, til venstre på bildet, vil grense til det eksisterande Grønsdal-feltet. FOTO: Frank Waal.

Bustadfeltet Teien kan bli eitt år forseinka