Dei ser lyst på framtida, både for sin eigen butikk og for Sauda sentrum som heilhet, Fabel-gründarane Merete Herheim ( til venstre ) og Gunn Karin Bastlien.
Dei ser lyst på framtida, både for sin eigen butikk og for Sauda sentrum som heilhet, Fabel-gründarane Merete Herheim ( til venstre ) og Gunn Karin Bastlien. FOTO: Andreas Isaksen.

Eitt år sidan Fabel opna:

Nå er det optimismen som rår i sentrum