Aps Asle Rafdal (til venstre) og Hallgeir Amdal er glade for at eit einstemmig samferdselsutval gjekk inn for at hurtigbåten i Indre Ryfylke ikkje skal leggast ned. Det ligg i korta at dette også vil få fleirtal i fylkestinget, som har det siste og avgjerande ordet.
Aps Asle Rafdal (til venstre) og Hallgeir Amdal er glade for at eit einstemmig samferdselsutval gjekk inn for at hurtigbåten i Indre Ryfylke ikkje skal leggast ned. Det ligg i korta at dette også vil få fleirtal i fylkestinget, som har det siste og avgjerande ordet. FOTO: Ingvil Bakka.

Fylkespolitikarane går imot hurtigbåt-kutta