Hurtigbåten er limet i Ryfylke!

EL og IT Forbundet Rogaland ser med stor uro på Kolumbus sitt forslag om å rasere hurtigbåttilbudet til folk og næringsliv i indre Ryfylke.

Vi kan ikke tillate at en så stor og viktig del av vår region blir redusert til å være en utilgjengelig utpost med rasutsatte veier og lite kollektivtransport.

Det går knapt en eneste uke uten at vi leser og hører om «distriktsopprør» rundt om i landet. Staten har forlatt distriktene hører vi, og regjeringens politikk er en god tilrettelegger for stadig nye grupper med forbanna arbeidsfolk. Ryfylke er ikke et unntak, og nå må vi stå sammen mot regjeringas distriktskutt.

Ryfylke tar ikke mot støtte og hjelp fra Kolumbus og fylkeskommunen. Ryfylke skaper enorme verdier, og gir til både fylket og stat i svært stor skala. Utenom dette med industri og verdiskaping er det også mange andre viktige argumenter. Et felles arbeidsmarked, attraktive og tilgjengelige kommuner og skoler, klimautslipp, og turisme med naturopplevelser er bare noen.

Vi må understreke at våre videregående skoler er helt avgjørende for å sikre en god rekruttering av studenter til arbeidsmarkedet i Ryfylke. Fremtiden til vår region er helt avhengig av at dette blir videreført, og ikke svekket.

Vår region har utfordringer knyttet til stadige ras i Suldal og stengt vei gjennom Svandalsfossen inn til Sauda. Ved vår- og høstflom er hurtigbåten Sauda sin eneste transportmulighet, så lenge Røldalsfjellet er vinterstengt.

For oss er det viktig å få frem at Rogaland er stort, og at Ryfylke alltid støtter opp om våre venner i byene. Vi forventer også støtte fra byene og fylkeskommunen. Forhåpentligvis får vi på plass et nytt og distriktsvennlig stortingsflertall neste år. Frem til da må vi støtte hverandre. Ikke ta fra oss båten vår! Den er limet i Ryfylke!