Rutetilbudet i Ryfylke må ikke kuttes!

Hurtigrutetilbudet i Ryfylke må ikke kuttes. For det første fordi tilbudet er viktig, for det andre fordi Ryfylke bidrar med store inntekter til fylket og landet, for det tredje fordi kuttene kan unngås.

Rødt støtter forslaget fra Hjelmeland-ordføreren om å la kraftinntektene subsidiere rutetilbudet i 2021-2022, og mener de rødgrønne partiene må arbeide for en bedre rammefinansiering av fylkeskommuner og kommuner etter stortingsvalget neste år.

Samtidig vil vi redusere det såkalte driftsresultatet til fylkeskommunen med noen få promille. Da kan vi også unngå å kutte mer i videregående skole, og vi kan opprettholde støtten til Jernaldergården, Viberodden fyr, Rogaland Teater og den kulturelle skolesekken, på dagens nivå, vi kan innføre gratis bind og tamponger på jentetoalettene i videregående skole og la små barn under seks år reise gratis på båt og ferge, slik ordninga i dag er på buss.

Fylkespolitikere er godt avlønnet. Fylkesordfører får en årslønn på over en million og alle andre fylkespolitikere mottar godtgjørsler i fastsatte prosenter av fylkesordførers lønn. Rødt foreslår at fylkespolitikerne skal nøye seg med 80 prosent av dagens satser. Da vil både fylkesordfører og andre fortsatt være svært godt lønnet, men ingen vil ha urimelig god lønn.

Dette grepet alene vil redusere fylkeskommunens utgifter med fire millioner, penger som blant annet kan brukes på et prøveprosjekt med seks timers arbeidsdag for reinholderne, i første omgang i sentraladministrasjonen. Det vil bli et spennende og framtidsrettet prosjekt!