Hellandsbygd Bygdautval etterlyser ei oppgradering av Slettedalsvegen med fast dekke og fleire møteplassar og ber kommunestyret legga inn fire millionar kroner til føremålet i økonomiplanen for 2021-2024.
Hellandsbygd Bygdautval etterlyser ei oppgradering av Slettedalsvegen med fast dekke og fleire møteplassar og ber kommunestyret legga inn fire millionar kroner til føremålet i økonomiplanen for 2021-2024. FOTO: Knut Atle M. Seim.

Hedlingane ønsker vegopprusting