I løpet av éi veke i januar 2019 kjørte 45 yrkessjåførelevar opp i Sauda, og alle bestod. Espen Nedrebø og Stig Rune Tengesdal var stolte, nyutdanna yrkessjåførelevar. Nå vil Vegvesenet avvikle oppkjøring av vogntog og buss i Sauda.
I løpet av éi veke i januar 2019 kjørte 45 yrkessjåførelevar opp i Sauda, og alle bestod. Espen Nedrebø og Stig Rune Tengesdal var stolte, nyutdanna yrkessjåførelevar. Nå vil Vegvesenet avvikle oppkjøring av vogntog og buss i Sauda. FOTO: Ingvil Bakka/arkiv.

Skulen blir fråtatt oppkjøring i Sauda