Dette satellittbildet viser dei to gardsbruka som har kommunal veg tett på gardstuna. Bebuarane ønsker ny vegtrasé forbi gardsbruka, langs skogbeltet på høgre side.
Dette satellittbildet viser dei to gardsbruka som har kommunal veg tett på gardstuna. Bebuarane ønsker ny vegtrasé forbi gardsbruka, langs skogbeltet på høgre side. FOTO: Satellittbilde: Google Maps.

Ønsker vegen vekk frå gardstuna på Fiveland