Debatten om kraftlinjer i Etne har fått stor spalteplass i lokalavisa Grannar.
Debatten om kraftlinjer i Etne har fått stor spalteplass i lokalavisa Grannar. FOTO: Frank Waal.

Etne ber Statnett bygge master i Sauda