Vinmonopolet i Sauda har hatt sterkt fokus på å ivareta tryggleiken til både tilsette og kundar i 2020. Siri Gauthun (til venstre) og Kari Saltvik kan registrere ei auke i salet på 12 prosent den første halvdelen av året, trass i manglande turisme i Sauda.
Vinmonopolet i Sauda har hatt sterkt fokus på å ivareta tryggleiken til både tilsette og kundar i 2020. Siri Gauthun (til venstre) og Kari Saltvik kan registrere ei auke i salet på 12 prosent den første halvdelen av året, trass i manglande turisme i Sauda. FOTO: Andreas Isaksen.

Moderat auke i polsalet