Nesten ikke til å tro….

Først ble vi overrasket, deretter oppgitte, så fortvilet og til slutt skamfulle! Tenk at Sauda Kommune må nedprioritere støtten til pleie og omsorg så dramatisk som det ble omtalt i Ryfylke den 11. desember.

I Ryfylke kunne vi lese om hvordan personalet vurderer konsekvensene, og det er skremmende lesning – derfor er dette budsjettforslaget nesten ikke til å tro.

Mange av beboerne på Åbøtunet er jo i sin siste livsfase. Opp gjennom årene har de arbeidet, slitt og vært pliktoppfyllende saudabuer! Takken for dette lange og ofte strevfulle livet kan dermed bli til et tilbud fra helse- og sosialetaten som etter vår mening vil redusere deres opplevelser av verdighet, hverdagsgleder og trygghet. I disse koronatidene ser vi at arbeidspresset er større enn noen gang på personalet, siden pårørende ikke lenger kan være like tilgjengelige som før. Dermed får personalet enda flere oppgaver å ivareta!

Vi er så heldige at vår mor får leve sine siste leveår på Åbøtunet. Vi ser hvor stor betydning det har at personalet på Åbøtunet byr på seg selv, er dyktige til å vise sosial omsorg for henne, er tilgjengelige, og formidler trygghet når det trengs – i tillegg til alle de praktiske arbeidsoppgavene de har!

Som pårørende er det godt å oppleve at personalet på Åbøtunet har god yrkesteft med å observere og ivareta beboerne når de trenger bistand. Denne situasjonen kan komme til å stå i sterk kontrast til det eksempelet som ble omtalt i Ryfylke hvor ansatte sier at man fremover kanskje må la noen eldre tisse i bleiene, fordi det ikke er ressurser nok til å hjelpe til i slike situasjoner! En slik verden kan vi da ikke akseptere! Vi blir skamfulle bare ved tanken på at slikt kan komme til å skje!

Joda, vi vet at økonomien i Sauda kommune er stram, og vi vet at kommunebudsjettet så langt fra er som Sareptas krukke (krukken som aldri ble tom). Det er alltid vanskelig å prioritere, det er jo så mange som krever bidrag fra kommunebudsjettene. Men – dette handler etter vår mening også om etikk og respekt for menneskeverdet!

Det vil alltid være en kamp om ressursene – å kutte i budsjetter er noe vi også må leve med. Men det er i slike situasjoner at nytenking må til. I dag lanseres det alle mulige smartnessløsninger, vi har en utvikling hvor ord som smarte hus, smarte hjem, smart sykehusdrift, smarte kommunale sykehjem til stadighet omtales. Ressursbruk handler altså ikke bare om å redusere budsjetter, men også å vurdere om dagens drifts- og ledelsesformer gir forventede gevinster. Når slike tiltak som her anbefales må vi være overbevist om at nye muligheter er vurdert, og som uttrykket sier – «hver stein er snudd».

Vi vet at Sauda Kommune er opptatt av eget omdømme, og gjennomfører derfor mange fine tiltak som fremmer egen attraktivitet. Det å behandle eldre og pleietrengende er også en omdømmedriver – la oss huske det!

Vi håper derfor at denne budsjettprosessen får en annen vri, og at utfallet blir slik at Åbøtunets dyktige medarbeidere fortsatt klarer å håndtere sine arbeidsoppgaver, og at beboerne fortsatt får oppleve verdighet og hverdagsglede.