Roger Birkeland (32) skal leia heimetenesta, med rundt 150 brukarar og 45 tilsette.
Roger Birkeland (32) skal leia heimetenesta, med rundt 150 brukarar og 45 tilsette. FOTO: Ingvil Bakka.

Roger blir sjef for heimetenesta