Både Sauda Vekst-leiar Inge Løyning (til høgre) og styreleiar Svein Ilstad er einige om at det er rett tid for ei fornying i selskapet.
Både Sauda Vekst-leiar Inge Løyning (til høgre) og styreleiar Svein Ilstad er einige om at det er rett tid for ei fornying i selskapet. FOTO: Andreas Isaksen.

Inge Løyning på veg ut av Sauda Vekst: – Det har vore ei fantastisk reise