Hurtigbåten til Sauda – 2

I dagens ytring skal jeg ta for meg ei vakker øy som heter Nord-Hidle. Den hører til øygruppa som heter Sjernarøyane. Nord-Hidle er faktisk den eneste øya som ikke har veiforbindelse til de andre øyene i øygruppa.

Nord-Hidle har fem aktive gårdsbruk og totalt 27 innbyggere. På tross av dette beskjedne folketallet, har øya anløp av totalt 29 båter per døgn på ukedanene. Da har jeg ikke regnet med eventuelle lokale skoleruter til og fra oppvekstsenteret på øya Aubø og Sentralskolen på Judaberg (ungdomsskole).

Jeg gjør regning med at minst fem personer har sitt daglige virke på gårdene og at disse derfor ikke trenger å pendle til og fra arbeid. Faktisk så er gårdsdriften hovedinntekten på alle gårdsbrukene. Da står vi igjen med 22 personer som må ha et ufattelig behov for å reise. Her er det opplagt et stort innsparingspotensial for fylket.

Jeg liker å sammenligne Nord-Hidle med Foldøy, som nesten er identiske både når det gjelder areal og innbyggere, for å vise hvordan Rogaland fylkeskommune prioriterer:

Nord-Hidle i Stavanger kommune er altså en 1 500 dekar stor øy med 27 fastboende. I løpet av dagen har øya 16 ferjeanløp og 13 hurtigbåtanløp, til sammen 29 anløp (30 om torsdagen).

Foldøy i Suldal kommune, 1 160 dekar stor med 22 fastboende og 70 hytter, har fire ferjeanløp og sju hurtigbåtanløp om dagen, elleve totalt.

Fra 1. januar 2021 får Foldøy et enda dårligere tilbud. Dagens moderne ferjer, Foldøy og Sjernarøy, blir skiftet ut med rederiets absolutt eldste ferje, en gammel holk bygget som Rødberg i 1975 og som senere var i drift under navnet Sveio. Det er knapt vinduer i ferja. Inntil den er klargjort for driften i Ryfylke, skal Rødnes Rygerfjell, bygd i 1978, trafikkere ruten. Jeg begriper ikke at Suldal kommune ikke snart våkner. Foldøy får også et langt dårligere rutetilbud med endrede og langt dårligere anløps-tider, samt kutt i forbindelsen til Jelsa. Dermed mister også indre Ryfylke en øst-vest-forbindelse som både er kortere og snarere enn å kjøre om Ropeid. Alt dette blir gjort fordi fylket velger å prioritere ferjeanløp til Stavanger kommunes nye småøyer i ytre Ryfylke og til Strand kommunes øyer som heter Heng og Sør-Hidle.

Dagens ordning med anløp av Nedstrand, Hebnes, Foldøy og Jelsa kunne lett blitt opprettholdt uten at det hadde kostet fylket fem øre. Man må bare være i stand til å se det, og da nytter det ikke å sitte bak en skrivepult i Stavanger.

Følg med – det kommer flere og langt større overraskelser!