Jan Erik Artun (til venstre) har selt Fargerike-bygget og nabobygget til Vegard Ringhagen. Eduardas Marcinkevicius (i midten) etablerer ny butikk i Fargerike-lokala.
Jan Erik Artun (til venstre) har selt Fargerike-bygget og nabobygget til Vegard Ringhagen. Eduardas Marcinkevicius (i midten) etablerer ny butikk i Fargerike-lokala. FOTO: Frank Waal.

Fargerike selt:

Bygger kjøpesenter i sentrum