Jan Nordbø må gå brannrundar fram til sprinklaranlegget til Kløver Hotel er i drift igjen.
Jan Nordbø må gå brannrundar fram til sprinklaranlegget til Kløver Hotel er i drift igjen. FOTO: Frank Waal.

Sprinklaranlegget til Kløver ute av drift