Oslo Tingrett har konkludert med at husteikningane som saudabedrifta Tegning og Prosjekt Service AS (øverst) bryt med Åndsverklova, då dei er for like Garvik AS sine opprinnelege teikningar (nederst).
Oslo Tingrett har konkludert med at husteikningane som saudabedrifta Tegning og Prosjekt Service AS (øverst) bryt med Åndsverklova, då dei er for like Garvik AS sine opprinnelege teikningar (nederst). FOTO: Illustrasjonar henta frå dommen.

Saudabedrift dømt for plagiat