B1 Hurtigbåt Sand
FOTO: Knut Atle M. Seim.

Rødt er for et godt hurtigbåttilbud

Stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes har i forrige uke sendt følgende spørsmål til samferdselsministeren

«Flere fylker står ovenfor betydelige kutt i hurtigbåttilbudet som følge av at de kommer dårlig ut av regjeringens nye kostnadsnøkkel for hurtigbåter som ble innført i 2018. Rogaland fylkeskommune anslår for eksempel at de får mellom 80 og 90 millioner mindre fra staten enn det det koster å drive hurtigbåtene.

Hva vil statsråden gjøre for å sikre at fylkene fortsatt har mulighet til å opprettholde et godt hurtigbåttilbud?

Begrunnelsen for spørsmålet er at lengden på kystlinjen har fått en særlig viktig rolle. Dette slår ufordelaktig ut for fylker som Rogaland og Nordland, som har tapt titalls millioner kroner i statlig støtte. Rogaland er et fylke som er svært avhengig av et godt hurtigbåttilbud for å sikre spredt bosetning og god kommunikasjon. Og som vi har lest i avisen før, den nye kostnadsnøkkelen får direkte konsekvent for rutetilbudet allerede i år og årene som kommer. Opposisjonen inkludert Rødt ville uavhengig av dette ikke kutte i hurtigrutetilbudet.

For 2021 har posisjonen (AP, SP, V, KrF og MDG) vedtatt Hurtigbåt Ølen, byøyene i Stavanger, ruten Hommersåk – Stavanger og Nedstrand – Sandeid får et dårligere tilbud. For 2022 legges til Stavanger – Sauda og Røvær – Feøy.

Så er der satt ned en arbeidsgruppe ny rutestruktur fra alle partier. For i 2023 og 2024 kan vi forvente mer kutt. Rødt er imot kutt i hurtigbåttilbudet

Svar fra samferdselsministeren ventes senere i uka.