Streik i private omsorgsbedrifter – Et politisk spørsmål

Nylig ble streiken mellom Fagforbundet, FO og NHO et faktum. Bakgrunnen for konflikten er at de som jobber i private institusjoner tjener mindre en de kommunalt ansatte i samme yrke og bransje.

NHO har løftet sykepleierlønnen i dette området, mens sammenlignbare yrkesgrupper som vernepleiere, sosionomer og barnevernspedagoger ikke får den samme lønnsutviklingen. Dårligere pensjon og lønnsforskjeller på over 100.000kr for samme type arbeid er grunnleggende urettferdig og strider mot prinsippet om lik lønn for likt arbeid.

NHO og høyresiden snakker ofte om bedre og billigere tjenester ved privatisering av offentlige velferd. Streiken viser tydelig at kommersielle selskaper som Stendi skviser de ansatte på lønn og pensjon for å hente ut profitt fra våre skattekroner. Det er heller ingen tvil om at tjenestene blir satt under press med lavere bemanning, lavere lønn og stadig utskiftinger gjennom anbud og kontrakter. Kompetansen forsvinner like hurtig som tryggheten og forutsigbarheten til de ansatte.

Spørsmålet er hvorfor tillater vi en sånn politikk? Hvorfor skal vi gjøre psykisk omsorg, barnevern og rusomsorg om til lukrativt forretningsområde for utenlandske oppkjøpsfond?

Hvorfor skal hver fjerde krone norske kommuner bruker på å kjøpe tjenester innen disse områdene gå til Stendi? Selskapet som har over 10 milliarder i omsetning og et morselskap i skatteparadiset Luxemburg. Vi ser at styrtrike amerikanske eiere skummer fløten mens Høyre sier at velferdsstaten ikke er bærekraftig. Faktumet er at kommersielle selskaper tapper offentlige budsjetter samtidig som lønna til de ansatte dumpes.

Gjennom kreative strukturer og oppsplitting i selskapene reduseres også fagforeningenes innflytelse og medbestemmelse. Dette fører til en snik-amerikanisering av arbeidslivet der ledelsen sitter langt unna og bestemmer alt på egen hånd.

Svaret er at regjeringas privatisering er i ferd med å demontere hele velferdsstaten vår. De som gjør noe av de viktigste oppgavene innenfor helsesektoren fortjener bedre en dagens politikk. De fortjener en lønn og leve av, og en forutsigbar arbeidshverdag med likebehandling.

Stortingsvalget til høsten er et retningsvalg der vi vil jobbe for et flertall som sikrer profittfri velferd. Ideelle aktører utgjør et verdifullt supplement, men de kommersielle sugerørene med knallharde profittmotiv må forbys. Vi oppfordre alle til å støtte opp om streiken som handler om fremtiden til velferdsstaten.