En pause for Sauda og distriktene

På mandag kom nyheten om at Fremskrittspartiet ville fremme forslag i Stortinget om å foreløpig stanse sentraliseringsprosessen i Statens vegvesen. Gledelig er det også at regjeringa har tatt til fornuft, og velger å støtte forslaget om å midlertidig stanse sin egen reform.

Dermed får trafikkstasjonen i Sauda leve, og Vegvesenets tjenestetilbud i Sauda opprettholdes foreløpig.

Regjeringas snuoperasjon i helgen kommer ikke av seg selv, men som følge av politisk press.  Her trengs litt historikk. I juli 2020 bestemmer regjeringa at trafikkstasjonen i Sauda skal legges ned. 2.desember kommer beskjeden om at førerprøve på tungbil også skal fjernes fra Sauda. Dette vil ramme transportlinja i Sauda hardt.

Den lokale fagforeningen, Skolenes Landsforbund avd. Sauda, engasjerer seg i saken og kontakter Transport- og kommunikasjonskomiteen på stortinget.  Dette gir resultater.        15. desember stiller Arbeiderpartiet spørsmål om tungbiloppkjøringa til statsråd Hareide i Stortinget.  Videre fremmes følgende forslag fra Kirsti Leirtrø (AP):  «Statens vegvesens trafikkstasjon i Sauda opprettholdes med de funksjoner og tjenester trafikkstasjon hadde før pågående omorganisering, herunder å opprettholde ambulerende oppkjøring for førerkortklassene C, CE og D i Sauda.»

LO og Skolenes Landsforbund legger frem saken for opposisjonspartiene og Rogalandsbenken. Ap, SV, Sp og Rødt vil alle støtte opp om tilbudet i Sauda.

Forslaget fra Frp og regjeringspartiene gir oss en pause i Vegvesenets omorganisering. Det er bra, men gir ingen langsiktig løsning.  Med Ap sitt forslag, som støttes av SV, Sp og Rødt, hadde vi fått en god og varig løsning på denne saken til beste for distriktene.  Saken behandles 2. februar i Stortinget.  Dessverre blir ikke det beste forslaget vedtatt.

For oss som tillitsvalgte har støtten fra de rødgrønne partiene vært kjempeviktig. Vi ser hvilke politikere som kjemper for lokalsamfunnet og arbeidsplassene våre. I år er det stortingsvalg og vi vil stå på krava til vi får den beste løsningen for transportlinja og for Sauda.