Frekt valgkamputspill fra Frp

Ser at Frp har fått flere oppslag om at de har forhandlet fram en løsning for trafikkstasjonene rundt i landet. De har altså frekkhetens nådegave. Etter å ha hatt samferdselsministeren i seks av sju år, og vært med på å lede Statens vegvesen i en feil retning, nemlig i retning privatisering av mange av deres oppgaver, så går de altså nå ut og tar æren for en sak som Arbeiderpartiet har arbeidet fram i Stortinget.

Det er i en sak Arbeiderpartiet har fremmet om bevaring av trafikkstasjoner de ser at de har anledning til å «stjele» en sak vi fremmer. Saken er til behandling i komiteen, der Bård Hoksrud selvfølgelig har hatt tilgang til alle våre forslag, og som går på å opprettholde alle stasjonene i hele landet, inkludert Egersund og oppkjøring av lastebil og buss i Sauda. Hvis regjeringens, og Frp sin, politikk hadde vunnet fram, så ville Statens Vegvesen langt på vei blitt privatisert, og sentraliserte tjenester hadde vært resultatet. Saken ble først offentlig fra komiteen tirsdag kl 13.30, så de har det travelt med å «fenge» media før saken ble offentlig fra komiteen.

Saken er altså nå offentlig, og da kan man se hva Høyre, Venstre og Frp egentlig har foreslått i komiteen. (Krf har ikke medlem i komiteen). Det er ikke en stopp i organiseringen. De har foreslått å avvente en omorganisering eller nedlegging av trafikkstasjonene.

Arbeiderpartiet derimot, har foreslått å opprettholde stasjonene, inkludert ambulerende oppkjøring i Sauda, som i dag. Dette kommer regjeringskameratene til å stemme ned i Stortinget når saken behandles der om en uke. Hva det vil bety «at de vil avvente», er ikke klart. Er det å vente i 14 dager til bråket har lagt seg litt, eller er det til etter valgkampen? Dette for å ta det når det ikke betyr noe for valgresultatet. Det kan bare tiden vise.

Men Frp viser altså i denne saken at de er et aktivt støtteparti for regjeringen, der de nå har «reddet» regjeringen fra et nederlag, istedenfor å stå sammen med resten av med opposisjonen.