Sauda kommune skal inngå ein toårig kontrakt med eit firma som kan ta på seg å frakta restavfall, papir/mjølkekartongar, trevirke, metall og våtorganisk avfall frå sorteringsanlegget på Birkeland til godkjent mottak.
Sauda kommune skal inngå ein toårig kontrakt med eit firma som kan ta på seg å frakta restavfall, papir/mjølkekartongar, trevirke, metall og våtorganisk avfall frå sorteringsanlegget på Birkeland til godkjent mottak. FOTO: Arkiv.

Avlyser anbodsonkurranse etter klagevurdering