Husstandar i Sauda kjem rimelegare frå rekninga for vatn og avløp enn først varsla. Etter at det blei oppdaga ein inkurie ved utrekninga av sjølvkost endar prisen på 10 026 kroner i staden for 13 394.
Husstandar i Sauda kjem rimelegare frå rekninga for vatn og avløp enn først varsla. Etter at det blei oppdaga ein inkurie ved utrekninga av sjølvkost endar prisen på 10 026 kroner i staden for 13 394. FOTO: Colourbox.

Kommunestyret vedtok «feil» gebyrauke