Om ein merker at tunge tankar og kjensler går ut over korleis ein fungerer i kvardagen, bør ein søke hjelp, oppfordrar psykologspesialist.
Om ein merker at tunge tankar og kjensler går ut over korleis ein fungerer i kvardagen, bør ein søke hjelp, oppfordrar psykologspesialist. FOTO: Colourbox.

Auke i psykiatrirelatert vald i Norge:

– Slik merkar du at nokon slit psykisk