“Litt betre kvar dag, berre ikkje i dag”

I kommunestyremøtet forrige onsdag skulle vi folkevalgte i utgangspunktet vedta en gladsak. Sauda kommune er invitert med i prosjektet “Dagsturhytta”. Prosjektet innebærer å bygge ei enkel, standardisert og stilfull dagsturhytte som er lett tilgjengelig for kommunens innbyggere.

Formålet er å stimulere til økt fysisk aktivitet hos barn og voksne, men ifølge kommunestyrets flertall skal ikke dette gjelde våre innbyggere med ulike grader av funksjonsnedsettelse. SV fikk ikke gjennomslag for å inkludere noe så enkelt og banalt som ordene “universell adkomst”. Prosjektet er i en tidlig startfase, og lokasjon er enda ikke valgt og ingenting er bestemt. Derfor burde de to enkle ordene universell adkomst tas med videre i planleggingsprosessen.Finnes det egentlig en god grunn til å utelate dem?

Dagsturhytta er et prosjekt mellom Sparebankstiftelsen SR-bank og Rogaland fylkeskommune. Prosjektet går ut på å etablere ei dagsturhytte i hver kommune i Rogaland. Ideen er at dette skal være et lavterskeltilbud som skal motivere barn og voksne til å komme seg oftere ut på tur og dermed bli mer fysisk aktive. Hyttene er standardiserte og gir god ly for vær og vind.

Se for deg litt større hytter enn det som er på Rondehaugen og Hovlandsnuten – men tilgjengelig for alle innbyggerne i kommunen, eller – nesten alle. Prosjektet startet i gamle Sogn og Fjordane fylke, og ble en stor suksess. Der er det blant annet etablert et lite “turbibliotek”, det blir arrangert minikonserter ved hyttene, forfatterbesøk, arrangementer for flyktninger, bursdagsfeiringer, samlinger for barnehagebarn med mye mer! Ei dagsturhytte i Sauda vil garantert bli en god sosial møteplass for dem som kan nå frem.

Sauda SV gikk til valg i 2019 på  blant annet å prioritere tilrettelegging for friluftsliv, fordi vi ønsker at alle – uansett funksjonsnivå, skal få mulighet til å oppleve den flotte naturen Sauda har å by på. Det betyr selvsagt ikke at hvert eneste dalføre skal få universell utforming, men med dette prosjektet har vi en gylden mulighet til å skape en sosial samlingsplass for alle. En samlingsplass for en nybakt småbarnsfamilie på trilletur, for gamle Edgar med hofteprotese, for Kari med Downs syndrom og litt dårlig balanse, og for Pia som bare skal innom hytta fordi den ligger inne som en naturlig stoppeplass i treningsappen Strava. Kommunestyrets flertall ville det annerledes, dette kan bli et prosjekt for A4-menneskene, som uansett er flinke til å komme seg ut på tur, hverken mer eller mindre.

Nå kan det bli slik at Olene ikke får være med barnehagen på trolltur til dagsturhytta fordi den elektriske rullestolen ikke kommer frem. Gamle Edgar, som kjenner saudafjellene bedre enn sine bukselommer, må ta til takke med å stå på skipsekspedisjonen og skule ut mot fjellene. Hvorfor skal ikke Sauda kommune klare å lage dagsturhytte med universell adkomst når  kommuner som Høyanger, Innlandet, Masfjorden (2022) og flere klarer det?

Når vi ikke benytter den gode muligheten vi nå har til å inkludere alle, da forstår jeg godt at kommunestyret tidligere byttet Sauda kommunes visjon. Det handler ikke lengre om “litt betre kvar dag”, men bare “litt kvar dag”.  I utgreiinga av dagens visjon, Sydane Sauda – Eit kraftsenter, kan vi lese at Sauda blant annet skal være et kraftsenter der alle er velkommen inn “i varmen”. Varmen gjaldt visst ikke alle likevel.

Det som er verdt å merke seg, er at ingen av de 15 folkevalgte som stemte imot, valgte å ta ordet og argumentere for hvorfor det ikke kan la seg gjøre med universell utforming. Representantene fra Sp og KrF var musestille og ikke én eneste tok ordet. Her er det så tydelig at saken er avgjort av kommunestyrets flertall på forhånd, at enhver diskusjon er dødfødt. Når representanter ikke gidder, eller vil, ta en enkel diskusjon når det kommer nye poenger eller argumenter i en sak, er det da egentlig et poeng at vi i opposisjon stiller på kommunestyremøtene? Alt er visst forhåndsbestemt. Det skal for ordens skyld nevnes at én representant fra Høgre stemte mot pga. kommuneøkonomien. Én representant fra Sp stemte også mot hele prosjektet, men representanten var taus som en østers i hele saken. Hvorfor vedkommende stemte mot skulle resten visstnok ikke få vite.

Onsdag 03.02.2021 var datoen da 15 folkevalgte unnlot å invitere alle inn i varmen. De tok ikke diskusjonen en gang. Det ble bare slik. Kommunestyret hadde muligheten til å skape en unik møteplass for alle – nå blir det dessverre bare en møteplass for mange. Dette kunne ikke Sauda SV akseptere. Enten bruker Sauda kommunale midler på å lage en møteplass for alle, ellers så er det mange andre gode formål å bruke pengene på. Sauda skal være et samfunn for alle, og ikke bare for de fleste!