Vidar Solheim er bebuar i Trosavikåsen, og engasjerer seg nå for å få sikra vegstrekket. Han har sjølv to barn som må gå dette strekket kvar dag.
Vidar Solheim er bebuar i Trosavikåsen, og engasjerer seg nå for å få sikra vegstrekket. Han har sjølv to barn som må gå dette strekket kvar dag. FOTO: Andreas Isaksen.

Vidar ber om snarleg sikring av skuleveg