På grunn av pandemien har biblioteket hatt færre besøkande i 2020. Biblioteksjef Sveinung Helgesen håpar at det nye året kan gjøre det muleg å ha fleire arrangement.
På grunn av pandemien har biblioteket hatt færre besøkande i 2020. Biblioteksjef Sveinung Helgesen håpar at det nye året kan gjøre det muleg å ha fleire arrangement. FOTO: Oda Bjønnes Hanslien.

Eit annleis år for biblioteket

Laurdagstengd, ingen arrangement og strenge smitteverntiltak har gått utover besøkstala til biblioteket i Sauda. Samtidig har bruken av dei digitale tilboda deira gått opp.

Ifjor var det 18 092 besøkande i biblioteket i Sauda, medan det året før var over 30 000.

– Det var ein ganske kraftig nedgang frå året før. Dette gjeld eigentleg for alle biblioteka, seier biblioteksjef Sveinung Helgesen.

Færre låner barnebøker

På nyåret ifjor introduserte biblioteket i Sauda ein ny app for utlån av bøker. Appen heiter Bibliofil og lar deg søke etter bøker, reservere eller forlenge lån.

– Vaksne har vore flinke å låne gjennom appar og take away-løysinga me hadde under nedstengninga, men det blir jo annleis med ungar, seier Helgesen.

Biblioteket har halde stengd 41 laurdagar i 2020. Det er laurdagar som pleier å dra mest barnefamiliar og barn som vil låne bøker til bibliotekslokala. Det har derfor vore ein stor nedgang i utlån av barnebøker.

– Me saknar å ha besøk av barn her i biblioteket, seier Helgesen, som også fortel at dei har måtte fjerne datamaskinar og spelkonsollar som har blitt mykje brukt av barn som kjem etter skuletid for å spele med vener.

Digitale lån aukar

Sjølv om besøkstala til biblioteket blei nesten halverte i 2020, så lånte folk i Sauda fleire bøker heimefrå.

– Viss me ser på tala for digitalt utlån, så kan me faktisk sjå ein auke. Utlån av e-bøker og digitale lydbøker har gått opp både for barn og vaksne, seier Helgesen.

Då pandemien traff landet fekk fylket masse midler for å kjøpe inn titlar på ein ny app som heiter Allbok. Gjennom denne appen kan ein låne digitale bøker og lydbøker. Den fungerer på samme måte som mange av betalingstenestene som finst på marknaden, til dømes Storytel som har vore veldig populær i Norge.

Like lesevanar

Biblioteksjefen kan fortelle at folk i Sauda ikkje har endra lesevanane sine under pandemien. Folk i Sauda liker å lese fagbøker, spesielt om lokalhistorie. Framleis er det populært å lese bokseriar og krim.

– Folk liker å følge ein spesiell etterforskar gjennom fleire bøker, sånn som i Jørn Lier Horst sine bøker.

Helgesen trekk spesielt fram tre norske forfattarar som har vore populære i 2020. Det er Edvard Hoem, Lars Mytting og Gaute Helvoll.

– Eg har også sett at det har dukka opp fleire bøker som handlar om sjukdom og smitte. Folk er opptatt av den situasjonen me står i, seier Helgesen.

Planar for framtida

Biblioteket har store planar for framtida, då dei har gjort klart for å ha «meirope» bibliotek. Då kan folk bruke biblioteket etter betjent opningstid.

– Dette er heilt ferdigstilt i Sauda, men me må vente med det på grunn av smittevern. Å opne bygget heilt fritt for publikum er ikkje muleg i den situasjonen me er i, seier Helgesen.

Biblioteksjefen fortel at dei ikkje har planar om noko arrangementer med det første. Snart skal dei ha årsmøte og skal då diskutere og sjå på planane framover. Allikevel har Helgesen håp om tida framover for biblioteket.

– Kvart halvår pleier me å ha besøk av skuleklassar og barnehagar. Det tenker me at skal gå an å få til.