Politioverbetjent og seksjonsleiar Thomas Wahl vil vikariera i lensmannsstillinga fram til ny GDE-leiar etter Siri F. Indrebø er på plass. Wahl er ein av dei fem søkarane til leiarstillinga.
Politioverbetjent og seksjonsleiar Thomas Wahl vil vikariera i lensmannsstillinga fram til ny GDE-leiar etter Siri F. Indrebø er på plass. Wahl er ein av dei fem søkarane til leiarstillinga. FOTO: Andreas Isaksen/arkiv.

Fem vil overta jobben til Indrebø