Korttidspasientar må venta på si aldersgruppe sin tur i vaksinekøen, langtidspasientar blir vaksinert når dei blir innlagt.
Korttidspasientar må venta på si aldersgruppe sin tur i vaksinekøen, langtidspasientar blir vaksinert når dei blir innlagt. FOTO: Illustrasjonsfoto: Ingvil Bakka.

Pasientar må venta på tur i vaksine-kø