Det er gått ei veke sidan Sauda kommune si masse-utsending av SMS til innbyggarar i aldersgruppene 18-84 år. Beredskapskoordinator Harald Eikrem og fagleiar på kundetorget Mari Aartun ventar framleis på svar frå fleire hundre saudabuar.
Det er gått ei veke sidan Sauda kommune si masse-utsending av SMS til innbyggarar i aldersgruppene 18-84 år. Beredskapskoordinator Harald Eikrem og fagleiar på kundetorget Mari Aartun ventar framleis på svar frå fleire hundre saudabuar. FOTO: Andreas Isaksen/arkiv.

Saudabuen vil ha vaksine