Regjeringa går inn for å skeivfordele vaksinedosar, til fordel for ei rekke kommunar og bydelar på austlandet. Det får kommuneoverlege Knut A. Omdal til å reagere.
Regjeringa går inn for å skeivfordele vaksinedosar, til fordel for ei rekke kommunar og bydelar på austlandet. Det får kommuneoverlege Knut A. Omdal til å reagere. FOTO: Colourbox/Anastasy Yarmolovich

Kommuneoverlegen kritisk til vaksinefordeling