Kvinnedagen
FOTO: Oda Bjønnes Hanslien/Ingvil Bakka.

Fire kvinner om det å vera leiar