I nær tjue år har den lokale helsekost-butikken i Rådhusgata vore arbeidsplassen til Kari Løvik Lillehammer. Nå blir butikken lagt ned for godt.
I nær tjue år har den lokale helsekost-butikken i Rådhusgata vore arbeidsplassen til Kari Løvik Lillehammer. Nå blir butikken lagt ned for godt. FOTO: Ingvil Bakka.

Legg ned Life-butikken