Hurtigbåten til Sauda – svar 1 til Ryfylkeaksjonen 2020

I ytringen til Ryfylkeaksjonen 2020 i avisen, tirsdag den 9. mars, påstår gruppen at de ikke har sviktet Sauda. De påstår videre

– at jeg har bommet på bestillingen.

– at jeg har interessante meninger og vinklinger, men at det hele blir som å skyte med kanon på spurvejakt.

– at jeg driver litt lettvint «raljering» istedenfor å være mer konkret.

Samtidig sier gruppen at de skal tåle kritikk, men at det gjelder å holde kursen. Gruppens målsetting er å ikke være med på rutekutt og rasering av hurtigbåtene.

Jeg har ikke bommet på bestillingen som Ryfylkeaksjonen 2020 hevder. Vi har samme målsetting når vi nå trør til for å forhindre rutekutt og rasering av hurtigbåtene i Ryfylke. Det er virkemidlene vi er svært uenige om. Ytringene til Ryfylkeaksjonen 2020 bygger på et avisintervju. Intervjuet skulle gi et bilde av bakgrunnen for mitt engasjement for båtene til Sauda og indre Ryfylke. Et slikt intervju kan aldri inneholde detaljer om anløp og rutetider. Da ville nok journalisten skutt over målet.

Siden tilsvaret på min ytring er underskrevet av alle medlemmene i Ryfylkeaksjonen 2020, ser leserne hvem som er med i aksjonsgruppen fra Sauda. Da er det forunderlig at det ikke er informert fra Sauda om mine mange avisytringer gjennom flere år hvor jeg påpeker i detalj sløseriet med doble anløp og parallelle ruter, noe som har ført til at innbyggerne i Sauda er i harnisk. Det er denne verden indre Ryfylke befinner seg i.

Med Ryfylkeaksjonen 2020 sitt forslag, får vi bare mer av det gamle. I mine ruteforslag er reisetiden redusert til rundt 2 timer mellom Sauda og Stavanger. Med Ryfylkeaksjonens ruteforslag får vi en reisetid på mellom 2,5 og over 3 timer. Omtrent på samme tid som Ryfylkeaksjonen 2020 sendte sin ytring til avisen, la jeg fram en analyse på over fire sider til lederen for samferdselsutvalget i fylket og arbeidsgruppen som skal se på rutestrukturen. Denne ble også sendt til pressen, medlemmene i Ryfylkeaksjonen 2020, fylkespolitikere, videregående skoler, bedriftsledere, enkeltpersoner, samt ordførerne i Sauda, Suldal, Vindafjord og Tysvær.

Reaksjonen har vært overveldende. Stavanger Aftenblad påpeker nå forskjellene i antall båtanløp mellom kaier i ytre Ryfylke og indre Ryfylke. Jeg går ut fra at medlemmene i Ryfylkeaksjonen 2020 etter hvert har lest mine innspill på hvordan båtrutene kan bli mer effektive og mindre kostnadsdrivende, samtidig som båtrutene vil dekke både ytre og indre Ryfylke sitt behov. Da er det vel enda større muligheter for at vi får både beholde og forbedre hurtigbåttilbudet i Ryfylke.