Gerd Olaug Garstad og Ragnar Fosstveit vil gjerne arrangera Saudadagane i år. Arrangementet i slutten av mai i år blir ein nedskalert versjon.
Gerd Olaug Garstad og Ragnar Fosstveit vil gjerne arrangera Saudadagane i år. Arrangementet i slutten av mai i år blir ein nedskalert versjon.

Avlyser ikkje Saudadagane