Skulen vil legga til rette for digital undervisning for elevar som oppheld seg i såkalla "raude område" i helga.
Skulen vil legga til rette for digital undervisning for elevar som oppheld seg i såkalla "raude område" i helga. FOTO: Even Emberland

– Ikkje kom på skulen på måndag viss du har vore i smitteutsett område i helga