Receptionist and businesswoman at hotel front desk
FOTO: Getty Images/iStockphoto

Nordmenn bruker kredittkort smart

Det er bare to land i Europa som har flere kredittkort per innbygger enn Norge, nemlig Luxembourg og Island. Den totale kredittrammen for alle norske kredittkort er i skrivende stund på omtrent 235 milliarder kroner.

Av dette er det kun 68 milliarder som vi faktisk skylder kredittselskapene. Tall fra Finans Norge per 1. februar 2021 viser samtidig at det er en markant nedgang i gjeld fra kredittkortene.

Smart bruk av kredittkort

Sannsynligvis skyldes den forholdsvis lave gjelden i forhold til kredittrammer det at mange har lært seg å bruke kredittkortet smart. Kortene er gode og sikre betalingsmidler som gir en rekke fordeler, og nytteverdien er størst når rentekostnadene unngås. Det kan nemlig gjøres ganske enkelt.

I og med at de aller fleste kredittkort i landet er uten årsavgift, kan kortene eies og brukes omtrent gratis. For å få til dette må du kjenne til hvordan kredittselskapene beregner renter, og hvilke transaksjoner som medfører gebyr.

Rentefri kreditt på varer og tjenester

Alle norske kredittkort gir rentefri kreditt frem til forfall på regningen for den aktuelle fakturaperioden. Rentefritaket gjelder når du bruker kortet til å betale for varer eller tjenester. Det er denne ordningen som gjør det mulig å unngå alle kostnadene.

Eksempel:

 • La oss si du bruker 10 000 kroner av kreditten på å betale for en ny iPhone.
 • Du kjøper telefonen 1. januar.
 • Dette beløpet blir ikke rentebærende før regningen forfaller i februar.
 • Forfallsdato er som regel 15. eller 20. alt ettersom hvilket kredittkort du eier.
 • Betaler du tilbake de 10 000 kronene innen forfall har du hatt et rentefritt lån for å kjøpe telefonen.
 • Den rentefrie kreditten har da vart i omtrent 45 dager dersom forfall er 15. februar, eller omtrent 50 dager dersom forfall er 20. februar.

Delbetaling av kredittkortregningen

Kravet fra kredittkortselskapene er som regel ikke at hele regningen må betales innen forfall. Du velger i stedet selv om du vil betale alt eller en minimumssum. I så fall blir rentene på kreditten du brukte til å kjøpe iPhone beregnes annerledes.

For de fleste kredittkort er det slik at du mister rentefritaket helt når du ikke gjør opp hele den benyttede kreditten. Da blir rentene beregnet slik:

 • Du betaler 10 000 kroner for en iPhone 1. januar.
 • Du gjør opp for eksempel halve regningen (5 000 kroner) innen forfall.
 • Det beregnes renter for hele beløpet på 10 000 kroner fra 1. januar frem til forfall.
 • Fra forfallsdatoen beregnes renter av det resterende beløpet (her 5 000 kroner) helt frem til også denne delen er oppgjort.

Noen få selskap er litt mer rause og gir deg rentefritaket helt frem til forfall, uansett om du da betaler kun deler av utestående saldo. Deretter beregnes renter på det beløpet du fortsatt skylder.

Hva med kontantuttak?

Kontantbruk belastes med renter fra transaksjonsdatoen og gir ikke rentefritak. Her er det viktig å huske på hva som regnes som kontantbruk.

 • Uttak av kontanter i minibank.
 • Uttak av kontanter over skranke.
 • Overførsler fra kredittkortet til konto.
 • Betaling av regninger med kredittkortet.
 • Alle betalinger med kredittkort på Posten, inkludert betaling på Post-i-Butikk.

Alle transaksjonene dine i løpet av en fakturaperiode får sin egen renteberegning. Hvis du for eksempel kjøpte iPhone i januar, og tok ut 5 000 kroner i samme måned, har du mulighet til å få rentefritak på de 10 000 kronene så lenge hele kreditten på 15 000 gjøres opp innen forfall. Kontantene blir derimot renteberegnet uansett.

Slik er gebyrene på kredittkort

Det finnes en del kort som markedsføres som 100% gebyrfrie, blant annet et fra Santander. Dette stemmer for så vidt, men det er heller ikke noe stort poeng. Alle betalinger av varer eller tjenester med kredittkort, de kjøpene som gir deg rentefritaket, er gebyrfrie uansett. Den store forskjellen på et såkalt gebyrfritt kort og de andre er eventuelle gebyr for kontantuttak.

 • Noen kort har ingen gebyr for kontantuttak, uansett hvor uttaket foretas.
 • Noen kort har gebyr for kontantuttak i Norge, men ikke i utlandet.
 • Noen kort har gebyr for kontantuttak i utlandet, men ikke i Norge.

Det kan være stor forskjell på størrelsen på disse gebyrene. Enkelte kredittselskap er ganske grådige på denne biten, og krever kanskje så mye som 4% av uttaket i gebyr, og da gjerne på toppen av en flat sum på mellom 50 og 100 kroner. Ta dette med i betraktningen dersom du skal søke om nytt kredittkort, og samtidig vet at du kommer til å ta ut kontanter ofte. En full oversikt over mange kredittkort i Norge finner du på kredittkortinfo.no.

Låneeksempel: Eff.rente 17,1 %, 15.000,- o/12 mnd, kostnad: 1.323, Totalt: 16.323

Gå heller i pluss

Vi vet alle hva som kan skje dersom et kredittkort brukes uvettig. Det får vi påminnelser om fra blant annet TV-program som Luksusfellen. Brukes kortene smart, og du i tillegg har valgt et kort som passer ditt forbruksmønster, kan eierskapet være en fornøyelse.

Mange kredittkortselskap bruker såkalte fordelsprogrammer aktivt for å tiltrekke seg kunder. Flere av de gir gratis reiseforsikring eller andre forsikringer dersom tjenesten (for eksempel reisen) betales med kortet. Det er også vanlig med faste rabatter og såkalt CashBack (penger tilbake). Disse fordelene kan utgjøre noen kroner, og er verdt å få med seg.